Tuyển Điều Dưỡng Viên đi Đức 2018

dieu-duong-vien-di-duc
Tuyển Điều Dưỡng Viên đi Đức 2018 Nếu: Bạn chỉ mới tốt nghiệp cấp 3? Bạn dưới 30 tuổi? Bạn muốn mức lương 60 triệu/tháng, nhưng chưa có bất kỳ chuyên môn nghề nghiệp gì? Bạn muốn có cơ hội được làm việc và định cư tại Đức nhưng không có người thân bảo lãnh, và không có chứng chỉ B2 tiếng...